Açıkhava reklamcılığını yabancılar “OOH”(Out of Home Advertising) şeklinde tanımlıyorlar. Türkçeye “evde olmadığımız zamanlarda karşılaştığımız reklamlar” şeklinde çevrilebilir. Bu tip reklamları da dijital(DOOH) ve baskılı(POOH) olarak ikiye ayırabiliriz.
Dijital olanlarına birkaç örnek vermek gerekirse; avm girişlerindeki büyük ekranlar, futbol sahalarındaki dijital tabelalar, meydanlardaki kiosklar.
Baskılı olanlara birkaç örnek vermek gerekirse; duvar reklamları, billboardlar, raketler, elektrik direkleri, metro reklamları, totemler.

Baskılı olanlar çok daha büyük kitlelere ulaşırken, gerek ebat gerekse de lokasyon olarak daha çok seçenek sunarlar, kısacası daha esnektirler.